Inici – Memòria CatSalut 2020

Servei Català de la Salut

Adaptem, transformem i enfortim el sistema sanitari català per seguir convivint amb l’activitat habitual i la COVID-19. Coneix l’activitat de 2021, el primer any natural convivint amb el coronavirus.

Mapa de catalunya fet amb punts blaus

Presentació

L’any 2021 ha estat un any d’adaptació, transformació i enfortiment per al sistema sanitari català. Es tracta del primer any natural convivint la COVID-19 i l’activitat ordinària, en què s’ha començat a recuperar activitat respecte a l’any 2020. Un any de treball conjunt i constant de tots els professionals del sistema davant la crisi sanitària més complexa de l’últim segle.

El sistema s’ha reforçat per donar resposta a les necessitats presents i futures, consolidant els fluxos i la coordinació entre entitats, modernitzant i transformant el model d’atenció i donant més capacitat i recursos a tots els àmbits: assistencial, logístic, professional, econòmic i, també, en el de les infraestructures. S’ha accelerat la transformació digital i s’han incorporat nous perfils i rols professionals. Sempre al servei de la ciutadania i posant a les persones al centre.

Consulta l’activitat de 2021. L’any d’adaptació del sistema a les noves necessitats, tant de l’activitat COVID-19 com de la no COVID-19. Una vegada més, un any ple d’esforç i resiliència dels professionals sanitaris.

Gemma Craywinckel
Directora del Servei Català de la Salut

Esforç, resiliència, dedicació…

Gràcies a tots els professionals de l’àmbit sanitari pel vostre compromís en un any d’adaptació, transformació i enfortiment del sistema sanitari català.

Primer pla d'unes mans intubant un malalt de COVID

Responem a les teves necessitats de salut

Una etapa d’integració i compaginació de la patologia COVID i no COVID en què es visualitza la capacitat de sacrifici, compromís, esforç i determinació del sistema sanitari català. Malgrat l’impacte de la pandèmia, el conjunt de línies assistencials tanquen l’any amb resultats similars als del 2019.

Centres de salut

Regions sanitàries

  • Total centres i equips de salut
  • Atenció
   primària
   Nombre total de recursos d’atenció primària: EAP, CAP, CUAP i CL
  • Atenció hospitalària
  • Atenció sociosanitària
   Nombre total de centres sociosanitaris d’internament, hospitals de dia, equips PADES (inclouen ETODA) i equips UFISS
  • Salut mental i addiccions
   Nombre total d’hospitals, centres de salut mental, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS) i unitats hospitalàries de desintoxicació
  • Atencio continuada i urgent
   Nombre total de dispositius d’urgències hospitalàries, d’atenció primària (CUAP) i d’atenció continuada

  Atenció primària

  Regions sanitàries

   Visites

   • Visites

   Recursos

   • EAP
    EAP: equip d’atenció primària
   • CAP
    CAP: centre d’atenció primària
   • CL
    CL: consultori local
   • CUAP
    CUAP: centre d’urgències d’atenció primària

    Segons dispositiu

    • 30.788.993 Al centre
    • 17.575.520 Per telèfon
    • 1.839.941 A domicili
    • 13.201.558 TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La Meva Salut, etc.)

    Els cinc principals diagnòstics en els menors de 15 anys
    1. Examen/avaluació mèdic
    2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses
    3. Altres infeccions respiratòries de vies altes
    4. Febre d’origen desconegut
    5. Admissió administrativa/social
     Els cinc principals diagnòstics en majors de 15 anys
     1. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses
     2. Hipertensió essencial
     3. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics
     4. Diabetis mellitus sense menció de complicacions
     5. Examen/avaluació mèdic

     Atenció hospitalària

     Regions sanitàries

      Recursos

      • Hospitals

      Visites

      • Altes d’hospitalitzacions convencionals, domiciliàries i de cirurgies majors ambulatòries

      Sessions hospital de dia

      • 1.127.613Sessions

      Proves diagnòstiques

      • 717.665Proves

      Trasplantaments

      • 1.063Trasplantaments

      Donacions

      • 288Donants cadàvers reals
      • 145Donants vius

      Els cinc principals diagnòstics
      1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull
      2. Infeccions i inflamacions pulmonars
      3. Part
      4. Insuficiència cardíaca
      5. Infeccions de ronyó i tracte urinari

      Atenció sociosanitària

      Regions sanitàries

       Recursos

       • Centres sociosanitaris d’internament
       • Hospitals de dia
       • Equips de suport UFISS
        UFISS: unitat funcional interdisciplinària sociosanitària – equip de valoració i suport als hospitals d’aguts que actua en l’àmbit hospitalari
       • Equips de suport PADES (hi inclouen ETODA)
        PADES: programa d’atenció domiciliària i equips de suport
        ETODA: equip de teràpia en observació directa ambulatòria

       Episodis

       • Episodis hospitalaris
        Un pacient pot generar més d’un episodi al llarg de l’any
       • Episodis ambulatoris
        Un pacient pot generar més d’un episodi al llarg de l’any

       Els cinc principals diagnòstics a l’activitat d’internament
       1. Infeccions víriques
       2. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva
       3. Fractura de coll de fèmur (maluc)
       4. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics
       5. Malaltia cerebrovascular aguda
       Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòria
       1. Fractura de coll de fèmur (maluc)
       2. Malaltia cerebrovascular aguda
       3. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics
       4. Infeccions víriques
       5. Insuficiència cardíaca congestiva, no hipertensiva

       Atenció a la salut mental i addiccions

       Regions sanitàries

        Recursos

        • Hospitals
        • Centres de salut mental
        • Hospitals de dia
        • CAS
         CAS: centre d’atenció i seguiment a les drogodependències
        • Serveis de rehabilitació comunitària
        • Unitats hospitalàries de desintoxicació

        Atencions

        • Atencions hospitalàries
        • Atencions ambulatòries
        • Atencions a les drogodependències

        Contactes

        • 14.623 Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics
        • 3.664 Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics
        • 8.283 Hospitals generals

        Els cinc principals diagnòstics

         1. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
         2. Trastorns de l’estat d’ànim
         3. Trastorns relacionats amb altres drogues
         4. Trastorns relacionats amb l’alcohol
         5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

        Visites

        • 549.579Infantils
        • 1.335.343Adults

        Els cinc principals diagnòstics infantils

         Els cinc principals diagnòstics en adults

          1. Trastorns per dèficit d’atenció, de la conducta i per comportament perjudicial
          2. Trastorns habitualment diagnosticats en la lactància, infància o adolescència
          3. Trastorns d’adaptació
          4. Trastorns d’ansietat
          5. Retards del desenvolupament
          1. Trastorns de l’estat d’ànim
          2. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
          3. Trastorns d’ansietat
          4. Trastorns d’adaptació
          5. Trastorns de la personalitat

          Atenció continuada i urgent

          Regions sanitàries

           Recursos

           • CAC
            CAC: centre d’atenció continuada
           • CUAP
            CUAP: centre d’urgències d’atenció primària
           • Serveis hospitalaris
           • Unitats assistencials del SEM
            Les unitats assistencials de Barcelona ciutat, l’Àmbit Metropolità Sud i l’Àmbit Metropolità Nord s’indiquen de forma conjunta

           Atencions

           • Visites a l’atenció continuada
           • Urgències ateses
            Dada global d’urgències ateses a CUAP i hospitals. La dada de Catalunya inclou també el SEM
           • 1.106.816Trasllats urgents
           Els cinc principals diagnòstics en menors de 15 anys
           1. Altres infeccions respiratòries de vies altes
           2. Febre d’origen desconegut
           3. Infeccions víriques
           4. Bronquitis aguda
           5. Altres lesions i afeccions degudes a causes externes
           Els cinc principals diagnòstics en majors de 15 anys
           1. Espondilosi, trastorns del disc intervertebral i altres trastorns d’esquena
           2. Dolor abdominal
           3. Altres lesions i afeccions degudes a causes externes
           4. Altres malalties del teixit connectiu
           5. Infeccions de vies urinàries

           Atenció farmacèutica i altres activitats

           Receptes i aportacions

           • 143.014.591Receptes dispensades
           • 27,91Receptes per usuari
           • 1.743.782.113 €Aportació del CatSalut
           • 319,92 €Aportació per usuari

           Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

           • 1.275.606.152 €Despesa CatSalut en MHDA

           Regions sanitàries

            • Articles ortoprotètics liquidats
            • Processos de rehabilitació facturats

            Personal sanitari

            Empoderem la ciutadania i vetllem pels professionals

            El Servei Català de la Salut reforça, crea i accelera nous canals de comunicació i eines digitals per continuar agilitzant l’atenció a la ciutadania i els professionals, en el context de la vacunació contra la COVID-19. S’inicien nous projectes i es dona continuïtat a d’altres. S’incrementa el nombre de professionals sanitaris i s’aconsegueixen nous acords entre entitats públiques i el sector privat.

            Relació no presencial i eines digitals

            /061

            • 5.683.220Consultes rebudes al 061 Salut Respon

            Programació per motius 

            Espai per programar visites amb els professionals de la salut d’atenció primària (CAP) a través del web citasalut.gencat.cat  Dades des del 19 d’octubre de 2021 (obertura de l’eina) fins al 31 desembre de 2021.

            • 2.973.695Accessos
            • 927.023Cites concertades
            • 31,17% Conversió
             Percentatge de visites al web que s’acaben traduint en cites programades.
            • 40.185Mitjana visites/dia
            • 12.527Mitjana cites programades/dia

            GestióEmocional.cat

            Aplicació web d’autoavaluació de l’estat emocional que també ofereix recursos per a la seva gestió i accés a atenció professional. 

            • 154.450Persones usuàries
            • 13.600Consultes de recursos d’autocura
            • 53.842Autoavaluacions realitzades
            • 22.910Resultat qüestionari “amb bon diagnòstic”
            • 30.932Resultat qüestionari “podria necessitar suport psicològic”
            • 8.767Atencions directes realitzades per professionals del SEM

            La Meva Salut

            Espai personal de salut digital que permet a la ciutadania de Catalunya relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya.

            • 5.145.743 Altes acumulades
             Altes acumulades des de la creació de l’aplicació
            • 2.849.069Noves altes
            • 199%Increment d’altes
            • 39.199.520Accessos
            • 10.911.986 Descàrregues de certificats
             Certificat de vacunació, certificat negatiu i certificat de recuperació.
            • 15.896.111Missatges eConsulta atenció primària i comunitària
            • 64.486.020Accessos a la secció d’Informes i resultats
            • 12.891.127Accessos a la secció de Medicació
            • 57.622.062Accessos a la secció de Vacunes

            Vacunacovid.cat

            Pàgina web on reservar dia, hora i lloc per l’administració de la vacuna contra la COVID-19, i en cas necessari, modificar la cita. 

            • 10.352.959 Cites concertades
             Cites durant tot el 2021 en punts de vacunació massius
            • 13.800.000 Accessos web
             (Des del març 2021 a desembre 2021)
            • 8.415.157SMS enviats
              

            ContacteCovid.cat

            Eina per identificar contactes estrets de COVID-19 i per indicar el tipus d’aïllament que cal fer per tallar la cadena de transmissió.

            • 356.881Contactes reportats
            • 1.968.751SMS enviats
            • 911.953Accessos
            • 1.935.595Accessos acumulats
            • 22.338Baixes sol·licitades de cas positiu 
            • 49.689Baixes sol·licitades de contacte estret

             Informem la ciutadania i els professionals

             Canal Salut i CatSalut

             Seguidors a les xarxes socials

             Atenció a la ciutadania

             • 3.924 Sol·licituds
              d’informació
              Resoldre dubtes i consultes i realitzar determinats tràmits per telèfon, bústies de correu genèriques i a través d’internet (plataforma GENCAT). Habitualment són derivades i gestionades pel 061.
             • 45.620 Reclamacions
              i altres expedients gestionats
              Reclamacions i/o formulació de suggeriments, presencials o en línia, per part d’un ciutadà en referència amb un acte o procés assistencial.

             Continuem amb la campanya contra la COVID-19

             Millorar l’estat d’ànim de la ciutadania per continuar lluitant contra la pandèmia i comunicar i fer tangible que la vacunació ja està en marxa.
             Gener Veure vídeo

             Joves 16-29 anys

             Sensibilitzar els joves de la importància de seguir les mesures de seguretat per fer front a la COVID-19.
             Gener – maig Veure vídeo

             6 raons per vacunar-me contra la COVID-19

             Campanyes informatives sobre la vacuna.
             Gener – juny

             Noves mesures contra la COVID-19 vigents a Catalunya

             Gener – novembre

             En què m’he de fixar quan compro una mascareta i com fer-ne un ús adequat

             Reforçar l’ús de la mascareta, facilitar informació per escollir-ne la millor i com fer-ne un ús adequat.
             Febrer – març Veure vídeo

             Ara pots modificar les teves dades de contacte a La Meva Salut

             Actualització de dades de la ciutadania per rebre informació sobre la convocatòria de la vacuna contra la COVID-19.
             Febrer – abril Veure vídeo

             La preocupació, la por i la tristor són emocions normals davant la situació en què vivim

             Comunicació de la web app ara dirigida també a infants i adolescents i professionals sanitaris.?
             Febrer – maig

             Tu pots ser de risc, no t’arrisquis

             Reforçar el pla d’atenció primària a les persones de risc durant la segona onada.
             Març – maig Veure vídeo

             És el moment de fer el gest que estàvem esperant

             Comunicació del pla de vacunació massiu.
             Abril – maig

             La calor fa estiu

             Campanya de sensibilització sobre les mesures d’estiu i campanya de vacunació.
             Juny – agost

             Els certificats per viatjar amb seguretat

             Certificat digital COVID UE.
             Juliol – agost

             Tu que pots, para

             Sensibilitzar la ciutadania per millorar el comportament social i d’aquesta manera ajudar a aturar la pandèmia.
             Juliol Veure vídeo

             Si ets contacte estret… Si ets positiu…

             Informar la ciutadania sobre els protocols COVID per a contactes estrets i casos positius.
             Juliol – agost

             Vacuna’t sense cita

             Aconseguir trànsit cap als punts de vacunació.
             Agost

             La cita més important és amb la vacuna

             Promoure la vacunació entre la ciutadania.
             Agost

             Un dia menys

             Promoure la vacunació entre la ciutadania.
             Agost

             La pandèmia no fa vacances

             Incrementar el ritme de vacunació, en un període que la ciutadania està més relaxada o de vacances.
             Agost

             Tornem al dia a dia vacunats

             Incrementar el ritme de vacunació després del període de vacances.
             Setembre

             Fes-te digital en salut

             Incrementar la notorietat, freqüència i recurrència d’ús dels diferents serveis que ofereix La Meva Salut.
             Setembre Veure vídeo

             Compartim Salut

             Conscienciar la ciutadania sobre la importància de vetllar per la nostra salut per contribuir a prevenir les malalties, a cuidar dels professionals de la salut i a tenir un sistema millor.
             Desembre

             Dosi de record

             Conscienciar la ciutadania sobre la importància de posar-se la dosi de record de la vacuna, explicant raons i beneficis.
             Desembre

             Mantres

             Conscienciar a la ciutadania sobre la importància de continuar protegint-nos davant la COVID-19, en un moment d’increment de casos.
             Desembre Veure vídeo

             Peticions de premsa gestionades

             • + 800A serveis matrius
             • + 8.200A totes les regions sanitàries

             Notes de premsa

             • 40A serveis matrius
             • 335A totes les regions sanitàries

             Vídeos produïts

             • 70Catalunya
             • 40A totes les regions sanitàries

             Aparicions a mitjans

             • 2.300Catalunya
             • 12.855A totes les regions sanitàries

             Aparicions a mitjans en imatges

              Gemma Craywinckel, directora del CatSalut: “Sense la vacuna estaríem tots morts”

              La directora del CatSalut defensa d’ampliar l’ús del passaport covid a restaurant, teatres i cinemes

              Gemma Craywinckel anuncia un nuevo modelo de gestión de las consultas en Cataluña

              Nou web per accedir a cites i tràmits de salut no urgents

              “Els crònics s’han quedat fora del sistema: els hem d’anar a buscar”

              Gemma Craywinckel: “El volum de contactes d’infectats és immanegable per al sistema i perd sentit”

              Gemma Craywinckel, primera mujer en dirigir el CatSalut

              Com s’ha gestat el web de vacunació de Salut?

              Una cita cada 10 segons: així funciona el sistema de vacunació a Catalunya

              Com la pandèmia ha trasbalsat la relació del pacient amb el seu CAP?

              Farmacéuticos ven una oportunidad en la pandemia y piden más “agilidad” en el acceso al mercado

              Creix la plantilla sanitària i milloren els contractes, però falten infermeres

              Adrià Comella: “Recuperem els diagnòstics perduts amb un programa d’incentius als CAP i hospitals”

              El CatSalut impulsarà un pla amb 100 milions d’euros per als centres per recuperar hores de visita i diagnòstics

              El Govern enviarà un SMS als ciutadans per fixar cita per vacunar-se

              Cataluña proyecta superar la obsolescencia tecnológica sanitaria en 4 años

              Así ha funcionado la colaboración público-privada por la covid-19 en Cataluña

              Adrià Comella, director del SCS: “La pandèmia ens ha permès fer transformacions en el sistema de salut. En sortirà reforçat”

              Cataluña tendrá el primer acelerador de protones público contra el cáncer de España

              Salut uneix sis ‘influencers’ per conscienciar els joves sobre el coronavirus

              Acord per desbloquejar per fi l’ampliació del Clínic

              Luz verde a la Vall d’Hebron

              Salut finalitza la instal·lació dels mòduls de suport per a l’activitat covid als CAP del Pirineu

              L’avortament farmacològic arriba a la Seu

              Una residència de la Pobla de Segur comença a posar la segona dosi de la vacuna

              En marxa les obres del nou edifici de l’Hospital de Granollers

              Comença la construcció del nou edifici polivalent del Taulí

              Entra en servei el nou CUAP Maresme amb cobertura per a 275.000 habitants de municipis de l’entorn de Mataró

              L’Hospital de Terrassa amplia la capacitat de l’UCI

              Salut activa els mòduls de reforç per a la primària

              L’Hospital de Sant Boi passarà a ser el de referència per als veïns de Cervelló, Corbera, La Palma i Vallirana

              Catalunya té una immunització del 81% i desmunta els vacunòdroms

              El nuevo Joan XXIII costará 170 millones de euros y no funcionará hasta 2026

              Salut instalará 120 modulos de apoyo a los CAP

              Torredembarra busca un solar para el nuevo CAP

              Torredembarra. La ciudad amplia el actual CAP

              Entrevista a la gerent de la RSCC: “Cada cop tenim més evidències que la vacuna també talla la transmissió”

              Autoritats polítiques i sanitàries fan front comú a Manresa contra el virus

              La Meva Salut multiplica per 6,8 el nombre d’usuaris al Solsonès en els dos anys de pandèmia

              Arriba el Vac-Auto a l’Anoia: la vacunació, a bon ritme

              Cap a la vacunació

              Invertim 400 milions en el nou Trueta

              En marxa la primera unitat per a persones trans de Girona

              La campanya de vacunació a les comarques gironines s’ampliarà amb 63 espais cedits per ajuntaments

              Pla pilot de Salut per ampliar l’avortament farmacològic de les 9 a les 14 setmanes

              Módulo para la atención a COVID en el CAP de Balàfia

              Més de 6.200 treballadors del sector agrícola ja han rebut la vacuna contra el coronavirus

              Benifallet estrena el nou consultori, més accessible

              Nou centre de salut mental a Móra per atendre a la Ribera i la Terra Alta

              L’Hospital de la Santa Creu de Jesús posa en marxa el nou accelerador lineal

               

              Activitat jurídica i parlamentària

              Activitat jurídica

              • 196Preparació i assessorament en convenis
              • 706Redacció de dictàmens i informes
              • 205Expedients judicials iniciats
              • 5Instruccions i normativa

              Iniciatives parlamentàries

              • 471Catalunya

              Activitat formativa i crides als professionals del sistema

              Accions realitzades

              • 4 Crides a professionals
               Convocatòries per a la contractació de professionals per cobrir diverses places.
              • 13.650Inscripcions a les crides

               • – Campanya de vacunació:
                6.334 infermeres i 2.557 administratius/ives
               • – Professionals (5a onada):
                2.545 professionals
               • – Infermeria (6a onada):
                287 infermeres (procedents del registre de professionals per a situacions d’emergència)
               • – Estudiants (6a onada):
                1.935 professionals

              • 7Formacions
              • + 26.000Professionals formats al llarg de l’any

              • 2.600Inscrits en el registre de professionals per a situacions d’emergència (+ 8.800 professionals entre 2020 i 2021)

              Reforç i transformació dels professionals

              Accions realitzades

               • 115Professionals que s’incorporen a través del Programa transversal COVID-19
               • 1.293 Inscripcions a activitats formatives
                Un/a mateix/a professional pot haver cursat diverses formacions

               Activitat amb les organitzacions del SISCAT

               Convenis i contractes entre el CatSalut i les entitats proveïdores

               Per garantir l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats de la població.

                • 853Total gestions
                • 85Atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària
                • 54Atenció especialitzada hospitalària
                • 105Atenció sociosanitària
                • 66Atenció salut mental i addiccions
                • 5Atenció a la insuficiència renal
                • 538Altres, com consultoris locals, rehabilitació, teràpies respiratòries, transport sanitari, etc.

                Desplegament de plans, programes, projectes o ampliació de la cartera de serveis

                Per garantir l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats de la població.

                 Continuïtat el 2021
                 • Programa d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària
                 • Desplegament de l’hospitalització domiciliària
                 • Pla de continuïtat d’increment estructura atenció malalts crítics: increment de 101 llits de crítics
                 • Prestació micropigmentació 3D arèola-mugró
                 Iniciats el 2021
                 • Construcció i posada en funcionament de 5 espais polivalents
                 • Programa de medicina de precisió
                 • Llei de l’eutanàsia
                 • Programa d’escola inclusiva ordinària i especial
                 • Ampliació cobertura de l’atenció PADES 7 x 12 h
                 • Pla de contingència de l’atenció intermèdia
                 • Model organitzatiu d’atenció integral a la població infantil i juvenil amb necessitats pal·liatives i en situació de final de vida. Xarxa d’atenció pal·liativa pediàtrica integral
                 • Posada en marxa de La Casa de Sofia
                 • Posada en marxa dels equips d’atenció a la complexitat infantojuvenil amb 10 equips guia distribuïts per tot el territori de Catalunya
                 Personal sanitari

                 Invertim en la salut i el benestar de la ciutadania

                 El pressupost inicial per a l’any 2021 va ser el mateix que per al 2020, atès que es va prorrogar. L’import inicial va ser de 9.458.466.886,20 euros, i a 31 de desembre aquesta xifra es va veure incrementada en 4.094.173.507,51 euros, per seguir dotant de més recursos la sanitat pública i la lluita contra la pandèmia de la COVID-19.     

                 Informació econòmica

                 Despesa

                 • 13.427 M€ Despesa realitzada
                  Despesa comptabilitzada.
                 • 1.744,41 € Despesa per habitant
                  Segons el Registre central de persones assegurades del CatSalut 2021 (RCA).

                 Despesa segons la classificació funcional

                 Àrees on gasta el CatSalut: Atenció primària, Atenció Especialitzada, etc.

                 • Atenció primària
                  Inclou les despeses de Farmàcia – receptes mèdiques, que representa un 12,00% de al despesa total comptabilitzada.
                 • Atenció especialitzada
                 • MHDA
                  MHDA: medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria
                 • Transport sanitari i altres
                 • Administració

                 Despesa segons la classificació econòmica

                 Àmbits on gasta el CatSalut: despeses de personal, despeses de béns i serveis, transferències corrents, inversions, etc.

                 • Béns i serveis
                 • Compra de serveis sanitaris (concerts)
                 • Despeses de capital
                 • Altres
                  Inclou la despesa en lliuraments per desplaçaments, pròtesis i vehicles per invàlids, medicació excepcional, rescabalaments de despeses d’assistència sanitària i les transferències corrents a entitats. També inclou les bestretes al personal.
                 • Farmàcia (receptes mèdiques)
                 • Remuneracions de personal
                 • Transferència a l’ICS

                  Obres acabades i en curs

                  Regions sanitàries

                  • Obres acabades
                  • Obres en curs
                  • Obres en projecte
                  • Obres acabades

                  • Obres en curs

                  • Obres en projecte

                  Millorem els espais sanitaris

                  Un recull de fotografíes de les obres acabades i en curs d’arreu de Catalunya.

                  Módul CAP Oliana
                  01_CAP Oliana
                  Módul CAP Tremp
                  01_Tremp
                  Módul CAP La Seu d'Urgell
                  01_Urgell
                  CUAP Maresme Mataró
                  02_CUAPMaresme
                  CUAP Sant Cugat Sant Cugat Vallès
                  02_CUAP Sant Cugat
                  Espai Hospitalari Policalent de L'Hospital Germans Trias i Pujol Badalona
                  02_PolivalenteGermansTriasPujolBadalona
                  CAP Roquetes Sant Pere de Ribes
                  03_CAPRoquetes
                  Consultori Moja Olèrdola
                  03_ConsultoriMojaOlerdola
                  Unitat d'Ictus-Hospital Moisés Broggi Sant Joan Despí
                  03_HSantJoanDespi
                  Heliport Hospital Universitari Vall d'Hebron Barcelona
                  04_HeliportHUVH
                  CAP PAsseig Sant Joan Barcelona
                  04_MiniCAP
                  Módul Raval Nord Barcelona
                  04_NouCapModulRavalNord
                  CAP Alt Camp Oest Alcover
                  05_CAPAltCampOest
                  CAP Constantí Constantí
                  05_CAPConstanti
                  CAP Mont-Roig Mont-Roig del Camp
                  05_NouCapMontroigdelCamp
                  Módul CAP Anoia - Igualada
                  06_ModulCAPAnoia
                  Módul CAP Moià - Moianès
                  06_ModulCAPMoia
                  Módul CAP Calaf
                  06_NouCapCalaf
                  Módul CAP Cassà de la Selva
                  07_NouCapCASSADELASELVA
                  Consultori Riells i Viabrea Riells
                  07_Riells
                  Hospital de dia de l'Hospital de Santa Caterina Salt
                  07_Salt
                  Módul CAP Pont - Lleida
                  08_CAPLleida
                  Consultori local Vilanova de la Barca
                  08_ConsultorilocalVilanovadelaBarca
                  Espai Hospitalari Polivalent Hospital Universitari Arnau de la Vilanova Lleida
                  08_EdificiHospitalariPolivalentLleida
                  Módul Aldea
                  09_NouCapModulAPAldea
                  Módul Roquetes
                  09_Roquetes
                  Hospital Comarcal de Móra d'Ebre
                  09_TerresdelEbre
                  Módul Tortosa
                  09_TortosaTemple
                  Espai Hospitalari Policalent de l'Hospital Moisès Broggi Sant Joan Despí
                  BroggiHospitaldeSantJoanDespiBarcelona
                  Espai Hospitalari Polivalent de L'Hospital Universitari de Bellvitge L'Hospitalet de Llobregat
                  HospitalariPolivalentBellvitgeBarcelona
                  Espai Hospitalari Polivalent Hospital Vall d'Hebron - Parc Sanitari Pere Virgili Barcelona
                  ParcsanitariperevirgiliValldhebron
                  Anterior diapositiva
                  Anterior diapositiva
                  Següent diapositiva
                  Següent diapositiva
                  Edifici de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau

                  Reforcem el sistema per donar resposta a les necessitats de salut presents i futures

                  L’any 2021 es continua treballant per adaptar el sistema a les noves necessitats, COVID i no COVID. Es despleguen accions per mantenir l’activitat, recuperar-ne la pendent i donar resposta a la pandèmia. Es continuen reforçant els espais, amb noves instal·lacions i millores en les existents, i es creen noves eines de comunicació i sistemes d’informació per estar més a prop de la ciutadania i els professionals. Un any ple d’esforç i resiliència per part dels professionals sanitaris.

                  Projectes iniciats

                  Es posen en marxa accions per impulsar la recuperació de l’activitat i donar resposta a les necessitats urgents de la COVID-19. El Servei Català de la Salut dona resposta al nivell d’activitat habitual i, malgrat l’impacte de la pandèmia, comença a recuperar l’activitat pendent respecte al 2019.

                  Liderem l’organització operativa de la vacunació contra la COVID-19

                  La pandèmia i el procés de vacunació suposen el repte més important de la història recent i una prioritat per a Salut. Es tracta d’un procés complex i d’èxit, modulat en funció de la disponibilitat de dosis, de grups prioritzats i de la demanda de la població. El CatSalut treballa en l’organització operativa del procés de vacunació, aportant una visió general i un abordatge diversificat. S’atén amb proximitat els col·lectius de risc i es prioritza, de manera complementària, els volums de la població general. A la vegada, es treballa per conscienciar la ciutadania de la necessitat de vacunar-se, una acció imprescindible per poder fer front a la pandèmia. Un gest individual amb una enorme repercussió positiva cap a tota la societat. En un any, s’administren a Catalunya més de 13.200.000 dosis de vacunes, 1.100.000 per mes, 36.000 per dia.

                  Adaptem, incrementem i millorem els recursos: nous espais hospitalaris polivalents

                  En només 20 setmanes, Salut construeix 5 nous espais hospitalaris polivalents annexos a cinc grans hospitals del territori, i incrementa en 490 llits més la capacitat hospitalària de Catalunya. També es comencen a construir 2 nous espais polivalents a l’Hospital General de Granollers i l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

                  Un repte tant en l’àmbit de la construcció com pel que fa a les prestacions. El disseny, l’ús i l’espai són feines conjuntes entre els equips de construcció i els equips mèdics.

                  Els espais són modulables i adaptables a totes les situacions de la pandèmia i postpandèmia. Ajuden a poder aïllar els malalts COVID i també donen suport assistencial per recuperar l’activitat ordinària i assumir-ne altres usos assistencials.

                  Creixem en noves vies d’atenció a l’usuari

                  L’estratègia digital de Salut continua evolucionant. La pandèmia accelera el desenvolupament d’apps com a forma complementària d’atenció i seguiment. 

                  Neix vacunacovid.catsalut.gencat.cat, que ofereix la possibilitat de demanar cita en línia per vacunar-se contra el coronavirus. L’eina web permet programar una cita en menys d’un minut i gestionar la vacunació d’unes 600.000 persones a la setmana, aproximadament. Un sistema pensat per monitorar en tot moment el procés, optimitzar la vacunació i facilitar la feina dels equips de salut. 

                  La necessitat de trobar canals àgils d’accés a l’atenció primària també genera la creació d’un altre nou sistema de cita: Programació per motius. Enfocada a guanyar eficàcia en la programació i sol·licitud de consultes i cites, escurçant el temps de resposta i dirigint l’usuari al recurs més adequat a la seva necessitat.

                  Enfortim i transformem l’atenció primària i comunitària

                  Salut dona recursos al sistema sanitari per facilitar la millora de les seves condicions, així com incorporar professionals i nous rols. A través del Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària, iniciat el 2020, el gener de 2022 s’incrementen en un 27% (+6.316) el nombre de professionals. També es comencen a introduir altres perfils, com els referents del benestar emocional comunitari, majoritàriament psicòlegs, i els dietistes nutricionistes. S’analitzen i reformulen els processos de treball amb més de 300 sessions de treball realitzades durant l’any amb els equips d’atenció primària (EAP), que deriven en més de 100 nous projectes en curs, agrupats en tres grans línies de millora: accessibilitat, resolució i contínuum assistencial entre nivells. S’adapten els espais de treball dels professionals amb la instal·lació de 120 mòduls de suport annexos als CAP de tot Catalunya, gestionats pels mateixos centres segons les seves necessitats. A més, es presenta el Programa de benestar emocional i salut comunitària, amb una inversió de +19,3 milions d’euros, que se sumen als 300 milions del Pla d’enfortiment.

                  Apostem per la millora en salut mental

                  La salut mental continua sent una prioritat. Es planteja un abordatge preventiu, més accessible i proactiu, enfocat a la comunitat i orientat a la recuperació de les persones que pateixen aquestes malalties.

                  Es mantenen recursos, com l’eina GestioEmocional.cat, que ofereixen vies per a l’avaluació i la millora de la salut emocional de la ciutadania i els professionals. Durant l’any s’atenen més de 1.000 professionals i més de mig milió d’usuaris fan ús dels diferents serveis disponibles.

                  S’impulsa el perfil del referent comunitari de benestar emocional en la primària, amb la incorporació de 150 professionals. Es creen 10 equips d’atenció intensiva en salut mental per a l’atenció domiciliària de casos complexos per a adolescents i joves. Es formen 52 nous equips interdisciplinaris per fer intervencions de crisi a domicili per a psicopatologies emergents: trastorns de la conducta alimentària i intents d’autòlisi, entre d’altres. Es posa en marxa el Pla de prevenció del suïcidi (PLAPRESC) 2021-2025. S’incrementa en 80 milions d’euros el pressupost destinat a la salut mental, un augment del 17,5% del pressupost en relació amb l’any 2020.   

                  Impulsem la coordinació i el treball en xarxa dins del sistema

                  Es posen en marxa projectes per mantenir la qualitat del servei, millorar la resolució i tenir un sistema més integrat. Entre d’altres, un projecte pioner a l’Estat espanyol on per primera vegada s’estableix un model assistencial orientat a tots els tipus de càncers: l’atenció oncològica d’alta precisió. Se signa un protocol de col·laboració entre el CatSalut i cinc hospitals de Catalunya per dotar-la del primer accelerador de protons públic de l’Estat per al tractament d’oncologia pediàtrica. També s’estén a tot Catalunya, la micropigmentació de l’arèola-mugró després d’un càncer de mama. I, per primer cop, es disposa d’una normativa capdavantera pel que fa a l’eutanàsia, que ofereix una resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i adaptada a la demanda de la societat actual.

                  Avancem en l’HES, un sistema d’informació únic i comú per a tot el SISCAT

                  S’inicia la construcció de l’historial electrònic de salut sobre l’esquema d’una plataforma oberta del coneixement on conflueixen el registre, la conservació i la gestió de dades, i també l’execució dels processos clínics i administratius.

                  S‘adapta l’estàndard openEHR, amb un llenguatge comú i una mateixa estructura, oberta i independent de proveïdors tecnològics, perquè totes les entitats proveïdores del sistema representin el coneixement clínic de forma unificada.

                  Al mes de setembre, el Servei Català de la Salut s’incorpora com a membre de ple dret a l’openEHR Foundation, des d’on contribueix a les decisions de modelatge de dades clíniques i es posiciona internacionalment en el lideratge d’aquesta plataforma oberta. També es despleguen altres iniciatives estratègiques, com el cercador de diagnòstics, la captura i integració d’imatges clíniques i la interfície de l’historial electrònic de salut.

                  Donem eines legals i econòmiques al sistema per mantenir l’activitat i assumir la COVID-19

                  Amb l’objectiu de recuperar l’activitat no COVID, el CatSalut aprova nous programes econòmics i dona continuïtat a altres impulsats el 2020 que ofereixen compensacions i incentius a les entitats proveïdores. S’aproven programes per a la compensació del sobrecost i per a la recuperació de l’activitat diagnòstica i el control de malalties 2021. S’aproven, entre d’altres, el Programa d’atenció al benestar emocional i la salut comunitària, la nova tarifa de la tècnica de medicina de precisió en l’àmbit oncològic, i el de docència 2021.

                  Promovem una atenció farmacèutica més pròxima

                  En el marc de l’estratègia de contenció de la pandèmia, el CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya subscriuen un conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa TAR: les farmàcies supervisen la realització de tests d’antígens ràpids en col·lectius prioritzats per Salut Pública i poden registrar els resultats als sistemes d’informació de Salut. Aquest programa se centra principalment en l’àmbit educatiu.

                  També es consolida el model de lliurament de la medicació MHDA (medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria) a les oficines de farmàcia, amb l’objectiu de facilitar als malalts l’accés en proximitat dels medicaments, i es posa en marxa el pilotatge del cribratge del càncer de coll uterí mitjançant automostra a través de les oficines de farmàcia.

                  Incorporem nous rols en la prescripció farmacològica

                  Aquest any 2021 s’inicia el desplegament de la prescripció infermera per al qual aquest col·lectiu professional pot indicar determinada medicació o productes sanitaris, mitjançant recepta electrònica amb signatura pròpia. Es tracta d’un pas més per fomentar l’autonomia d’aquest col·lectiu i incrementar la seva capacitat de resolució en l’atenció dels usuaris.

                  També es facilita la prescripció farmacològica per part dels professionals del 061. Un projecte pel qual els metges i metgesses del SEM, que són a la sala del 061, poden prescriure determinats tractaments farmacològics com a part del procés d’atenció telefònica. S’acorda identificar aquells processos aguts de baixa complexitat que són motiu de consulta freqüent al 061 i elaborar protocols de prescripció acotant les condicions d’ús dels fàrmacs.  

                  Personal sanitari

                  Més de 140.000 gràcies

                  Un agraïment majúscul als més de 140.000 professionals del sistema sanitari català que, amb dedicació i compromís, han hagut d’adaptar-se ràpid i eficientment a les situacions que la pandèmia ha generat.