Apartat Gràcies

Gràcies a tots els professionals de l’àmbit sanitari pel vostre compromís en un any d’adaptació, transformació i enfortiment del sistema sanitari català.