SISCAT – Atenció hospitalaria – Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

    1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull
    2. Pneumònies
    3. Part
    4. Infeccions i inflamacions pulmonars
    5. Insuficiència cardíaca