SISCAT – Atenció hospitalaria – Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics
  1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull
  2. Infeccions i inflamacions pulmonars
  3. Part
  4. Insuficiència cardíaca
  5. Infeccions de ronyó i tracte urinari