SISCAT – Atenció primària – Gràfic de visites

    Segons dispositiu

    • 22.876.552 Al centre
    • 18.618.595 Per telèfon
    • 1.916.730 A domicili
    • 9.486.478 TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La Meva Salut…)