SISCAT – Atenció primària – Gràfic de visites

    Segons dispositiu

    • 30.788.993 Al centre
    • 17.575.520 Per telèfon
    • 1.839.941 A domicili
    • 13.201.558 TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La Meva Salut, etc.)