SISCAT – Atenció sociosanitaria – Activitat ambulatòria

Hospitals de dia

 • 5.155
  Episodis
 • 168
  Estada mediana (dies)
 • 71,30
  Mitjana d’edat

PADES

 • 12.359
  Episodis
 • 31
  Estada mediana (dies)
 • 78,10
  Mitjana d’edat

UFISS

 • 46.702
  Episodis
 • 1
  Estada mediana (dies)
 • 76,10
  Mitjana d’edat

ETODA

 • 332
  Episodis
 • 196
  Estada mediana (dies)
 • 34,90
  Mitjana d’edat

Cinc principals diagnòstics

  1. Deliri, demència
  2. Fractura coll de fèmur
  3. Tuberculosi
  4. Neoplàsia maligna bronquis i pulmó
  5. Neoplàsia maligna colon