CatSalut – Dades web, xarxes i reclamacions

Canal Salut i CatSalut

Seguidors a les xarxes socials

Atenció a la ciutadania

  • 3.924 Sol·licituds
    d’informació
  • 45.620 Reclamacions
    i altres expedients gestionats