Activitat amb les organitzacions del SISCAT

Convenis i contractes entre el CatSalut i les entitats proveïdores

Per garantir l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats de la població.

  • 853Total gestions
  • 85Atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària
  • 54Atenció especialitzada hospitalària
  • 105Atenció sociosanitària
  • 66Atenció salut mental i addiccions
  • 5Atenció a la insuficiència renal
  • 538Altres, com consultoris locals, rehabilitació, teràpies respiratòries, transport sanitari, etc.

  Desplegament de plans, programes, projectes o ampliació de la cartera de serveis

  Per garantir l’atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l’oferta a les necessitats de la població.

   Continuïtat el 2021
   • Programa d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària
   • Desplegament de l’hospitalització domiciliària
   • Pla de continuïtat d’increment estructura atenció malalts crítics: increment de 101 llits de crítics
   • Prestació micropigmentació 3D arèola-mugró
   Iniciats el 2021
   • Construcció i posada en funcionament de 5 espais polivalents
   • Programa de medicina de precisió
   • Llei de l’eutanàsia
   • Programa d’escola inclusiva ordinària i especial
   • Ampliació cobertura de l’atenció PADES 7 x 12 h
   • Pla de contingència de l’atenció intermèdia
   • Model organitzatiu d’atenció integral a la població infantil i juvenil amb necessitats pal·liatives i en situació de final de vida. Xarxa d’atenció pal·liativa pediàtrica integral
   • Posada en marxa de La Casa de Sofia
   • Posada en marxa dels equips d’atenció a la complexitat infantojuvenil amb 10 equips guia distribuïts per tot el territori de Catalunya