Projectes iniciats

La COVID-19 i la relació amb l’usuari

Salut passa a estar al centre de la comunicació. L’objectiu és ser la font d’informació principal per a aquesta etapa tenint en compte les característiques de la pandèmia. La COVID-19 fa necessària la creació de campanyes d’informació, sensibilització i prevenció adreçades a la ciutadania, els professionals i sectors específics de la població. Es posa de relleu l’impuls de nous canals en un context on la informació és constantment canviant. Tot amb l’objectiu d’arribar al màxim públic possible, de la manera més ràpida, i fer conscient la població d’una realitat sense generar inquietud.

Cartell: És obligatori l'ús de mascareta. Renteu-vos sovint les mans.

Apostem per l’atenció primària

Es visualitza, més que mai, un dels pilars del nostre sistema sanitari: l’atenció primària. Per aquest motiu, s’aposta per enfortir-la. Salut aposta per l’increment dels actuals perfils professionals i la incorporació de noves figures. Neix el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària que accelera i dona resposta a una necessitat de potenciació prèvia a la pandèmia. Un reforç necessari i ja previst, però que es veu accelerat per la COVID-19.

Mòdul de vacunació COVID

Adaptem els recursos

Per tal d’aconseguir mantenir l’excel·lència i la qualitat del sistema, i davant les necessitats ja identificades, s’accelera l’execució, i es dissenyen i es comencen a construir 5 nous espais polivalents. També es presenta una nova organització territorial dels recursos hospitalaris en xarxa. Salut treballa de la mà dels principals actors per reforçar i coordinar el sistema sanitari enfront de la COVID-19.

Edifici d'investigació

Atenció al servei de l’usuari

L’estratègia digital de Salut es veu accelerada. S’incorporen nous serveis a La Meva Salut, l’espai de salut digital de referència per a la ciutadania, i es dota de més infraestructura i equipament tecnològic al sector. Es desenvolupen apps com a forma complementària d’atenció i seguiment.

Captura móvil del web 'La Meva Salut' amb l'opció 'Pla de Medicació' visible

Incorporació de professionals i nous rols

La pandèmia genera la necessitat, més que mai, de reforçar l’estructura de professionals sanitaris. El Servei Català de la Salut dona resposta realitzant diverses crides a professionals, incrementant un 10% els professional del sistema i incorporant nous rols professionals amb perfils i formació especifica per reforçar el sistema. S’incorporen les unitats de vigilància epidemiològica, els gestors COVID i referents COVID escoles, entre altres.

Dues dones amb mascareta asegudes a una oficina. Una parla per telèfon i l'altre treballa amb l'ordinador.

Donem eines tecnològiques al sector

Tot i el context de la pandèmia, s’inicia la construcció de l’historial Electrònic de Salut (HES), el Programa de suport a la renovació tecnològica (PERT) i el desenvolupament d’un nou model de recepció i anàlisi de les dades que reporten els centres. Salut continua reforçant l’estructura tecnològica i física del sistema.

Pantalla amb una radiografia de la capsa toràcica

Adquisió de centres i signatura d’acords en infraestructures

Es realitzen actuacions jurídiques com el traspàs dels hospitals de Sant Joan de Reus i Móra d’Ebre. Es gestionen convenis per a la col·laboració amb entitats locals per la COVID-19. Es creen les EDP Salut Terres de l’Ebre i EDP Salut Catalunya Central. S’integra l’Hospital de Berga a la Generalitat. I a més, se signen els acords de la nova ubicació del Trueta i per l’estudi del nou emplaçament del Clínic.

Edifici singular

Gestió de la salut mental

La salut mental és una prioritat des de l’aparició de la COVID-19. Es crea GestioEmocional.cat amb l’objectiu de proporcionar eines per a l’avaluació i la millora de la salut emocional, i donar accés a recursos per a professionals. També s’aprova i es desplega el Pla d’acompanyament a la salut mental derivat de la pandèmia amb una inversió de 13 M€ en dos anys per incorporar 113 professionals de psiquiatria, psicologia clínica i infermeria en els EAP, i per crear 290 places en serveis comunitaris de rehabilitació per assolir ràtios de 3,5 places per 10.000 habitants.

Mòvil amb la captura de la imatge de l'aplicació GestioEmocional.cat a la play store de Android