Un cop d’ull

Projectes iniciats

5 nous espais hospitalaris polivalents

En 20 setmanes es construeixen 5 espais polivalents annexos a cinc hospitals i s’incrementa en 490 llits més la capacitat hospitalària de Catalunya