001 – Resum anual

Memòria 2021

Servei Català de la Salut

Adaptem, transformem i enfortim el sistema sanitari català per seguir convivint amb l’activitat habitual i la COVID-19. Coneix l’activitat de 2021, el primer any natural convivint amb el coronavirus.

Mapa de catalunya fet amb punts blaus