200 – Informació SISCAT

Primer pla d'unes mans intubant un malalt de COVID

Responem a les teves necessitats de salut

Una etapa d’integració i compaginació de la patologia COVID i no COVID en què es visualitza la capacitat de sacrifici, compromís, esforç i determinació del sistema sanitari català. Malgrat l’impacte de la pandèmia, el conjunt de línies assistencials tanquen l’any amb resultats similars als del 2019.