220 – Atenció hospitalària

Atenció hospitalària

Regions sanitàries

 • Catalunya
 • Alt Pirineu i Aran
 • Àmbit Metropolità Nord
 • Àmbit Metropolità Sud
 • Barcelona Ciutat
 • Camp de Tarragona
 • Catalunya Central
 • Girona
 • Lleida
 • Terres de l’Ebre

  Recursos

  • Hospitals

  Visites

  • Altes d’hospitalitzacions convencionals, domiciliàries i de cirurgies majors ambulatòries

  Sessions hospital de dia

  • 1.127.613Sessions

  Proves diagnòstiques

  • 717.665Proves

  Trasplantaments

  • 1.063Trasplantaments

  Donacions

  • 288Donants cadàvers reals
  • 145Donants vius

  Els cinc principals diagnòstics
  1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull
  2. Infeccions i inflamacions pulmonars
  3. Part
  4. Insuficiència cardíaca
  5. Infeccions de ronyó i tracte urinari