260 – Atenció farmacèutica i altres activitats

Atenció farmacèutica i altres activitats

Receptes i aportacions

  • 143.014.591Receptes dispensades
  • 27,91Receptes per usuari
  • 1.743.782.113 €Aportació del CatSalut
  • 319,92 €Aportació per usuari

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

  • 1.275.606.152 €Despesa CatSalut en MHDA

Regions sanitàries

    • Articles ortoprotètics liquidats
    • Processos de rehabilitació facturats