300 – Activitat CatSalut

Personal sanitari

Empoderem la ciutadania i vetllem pels professionals

El Servei Català de la Salut reforça, crea i accelera nous canals de comunicació i eines digitals per continuar agilitzant l’atenció a la ciutadania i els professionals, en el context de la vacunació contra la COVID-19. S’inicien nous projectes i es dona continuïtat a d’altres. S’incrementa el nombre de professionals sanitaris i s’aconsegueixen nous acords entre entitats públiques i el sector privat.