310 – CatSalut – Relació no presencial i eines digitals

Relació no presencial i eines digitals

/061

 • 5.683.220Consultes rebudes al 061 Salut Respon

Programació per motius 

 • 2.973.695Accessos
 • 927.023Cites concertades
 • 31,17% Conversió
 • 40.185Mitjana visites/dia
 • 12.527Mitjana cites programades/dia

GestióEmocional.cat

 • 154.450Persones usuàries
 • 13.600Consultes de recursos d’autocura
 • 53.842Autoavaluacions realitzades
 • 22.910Resultat qüestionari “amb bon diagnòstic”
 • 30.932Resultat qüestionari “podria necessitar suport psicològic”
 • 8.767Atencions directes realitzades per professionals del SEM

La Meva Salut

 • 5.145.743 Altes acumulades
 • 2.849.069Noves altes
 • 199%Increment d’altes
 • 39.199.520Accessos
 • 10.911.986 Descàrregues de certificats
 • 15.896.111Missatges eConsulta atenció primària i comunitària
 • 64.486.020Accessos a la secció d’Informes i resultats
 • 12.891.127Accessos a la secció de Medicació
 • 57.622.062Accessos a la secció de Vacunes

Vacunacovid.cat

 • 10.352.959 Cites concertades
 • 13.800.000 Accessos web
 • 8.415.157SMS enviats
   

ContacteCovid.cat

 • 356.881Contactes reportats
 • 1.968.751SMS enviats
 • 911.953Accessos
 • 1.935.595Accessos acumulats
 • 22.338Baixes sol·licitades de cas positiu 
 • 49.689Baixes sol·licitades de contacte estret