330 – CatSalut – Activitat jurídica i parlamentària

Activitat jurídica i parlamentària

Activitat jurídica

  • 196Preparació i assessorament en convenis
  • 706Redacció de dictàmens i informes
  • 205Expedients judicials iniciats
  • 5Instruccions i normativa

Iniciatives parlamentàries

  • 471Catalunya