400 – Recursos econòmics

Personal sanitari

Invertim en la salut i el benestar de la ciutadania

El pressupost inicial per a l’any 2021 va ser el mateix que per al 2020, atès que es va prorrogar. L’import inicial va ser de 9.458.466.886,20 euros, i a 31 de desembre aquesta xifra es va veure incrementada en 4.094.173.507,51 euros, per seguir dotant de més recursos la sanitat pública i la lluita contra la pandèmia de la COVID-19.