410 – Informació econòmica (Gràfiques)

Informació econòmica

Despesa

 • 13.427 M€ Despesa realitzada
 • 1.744,41 € Despesa per habitant

Despesa segons la classificació funcional

 • Atenció primària
 • Atenció especialitzada
 • MHDA
 • Transport sanitari i altres
 • Administració

Despesa segons la classificació econòmica

 • Béns i serveis
 • Compra de serveis sanitaris (concerts)
 • Despeses de capital
 • Altres
 • Farmàcia (receptes mèdiques)
 • Remuneracions de personal
 • Transferència a l’ICS