500 – Reforcem el sistema. Un any excepcional

Edifici de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau

Reforcem el sistema per donar resposta a les necessitats de salut presents i futures

L’any 2021 es continua treballant per adaptar el sistema a les noves necessitats, COVID i no COVID. Es despleguen accions per mantenir l’activitat, recuperar-ne la pendent i donar resposta a la pandèmia. Es continuen reforçant els espais, amb noves instal·lacions i millores en les existents, i es creen noves eines de comunicació i sistemes d’informació per estar més a prop de la ciutadania i els professionals. Un any ple d’esforç i resiliència per part dels professionals sanitaris.